Vi planerar, bygger och tar ibruk framtidens fibernät!

Vestria Ab Oy är ett bolag grundat 2019 som har specialkunnande inom bredbands- och telekommunikationsnät.

Av oss får du allt inom nätplanering, nätbyggande, installation, ibruktagning, service och komponenter samt reparation och utbyggnad av inomhusnät.

Vårt kontor ligger i Vasa.

Vi gör upp en gräv-, material- och ibruktagningsplan enligt kundens behov och önskemål. Via planen får man en kostnadsuppskattning.

Allt i elektroniskt format, naturligtvis!

Vi fixar behövliga tillstånd för anläggandet, byggandet och installation. Vi anhåller om lov från myndigheter, kommuner, väglag, markägare och fastighetsägare.

Vi beaktar beställarens önskemål, naturligtvis!

 

Vi bygger infrastrukturen enligt uppgjord planering och enligt uppgjord tidtabell, övervakar att allt görs enligt överenskommelse. Vi tar fotografier och uppgör behövliga rapporter.

Arbetssäkerheten beaktad, naturligtvis!

Vi fixar fibersvetsningarna, utför kopplingsarbeten och tar i bruk anslutningar enligt planering. Arbetet dokumenteras. Vi får både beställare och slutkund att vara nöjda.

Vi ger garanti på utfört arbete, naturligtvis!

Kanske läge att kontakta oss?
Gör det!

luotettavakumppani_RGB_v12

Vestria Ab Oy

Tvärgränden 7
65100 VASA
FO-nummer 2963411-1

VD Leif Jäntti

040-6704620
leif.jantti(at)vestria.fi
projektering

Patrik Moliis

044-4112122
patrik.moliis(at)vestria.fi
planering

Kennet Nykvist

040-6277613
kennet.nykvist(at)vestria.fi
installation